Wydarzenia z życia gimnazjum - Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia z życia gimnazjum

Z historii szkoły
 • Powołane Uchwałą Rady Miejskiej Łowicza z dnia 18 marca 1999 roku.

 • 01.09.1999 r. - pierwsza inauguracja roku szkolnego. Rok szkolny 1999/ 2000 rozpoczęło 223 uczniów w 9 oddziałach. Obowiązki Dyrektora Gimnazjum otrzymał mgr Grzegorz Więcek. Pracę w gimnazjum rozpoczęło 11 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych.

 • Październik 1999 r. - powstanie szkolnego zespołu wokalno - instrumentalnego i koła teatralnego.

 • 10 listopada 1999 r. - odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

 • Grudzień 1999 r. - została oddana od użytku druga pracownia internetowa.

 • Grudzień 1999 r. - ukazał się pierwszy numer gazety szkolnej "Gimświat".

 • 01 stycznia 2000 r. - Gimnazjum zostało członkiem NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY.

 • Marzec 2000 r. - przedstawienie oferty edukacyjnej potencjalnym uczniom i ich rodzicom na rok szkolny 2000/ 2001.

 • Marzec 2000 r. - zakończenie prac związanych z wdrożeniem do życia od 1 września 2000 r. innowacji z zakresu przedmiotu informatyka.

 • 23 czerwca 2000 r. - uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.

 • 01 września 2000 r. - inauguracja roku szkolnego 2000/ 2001. Naukę w szkole rozpoczęło 444 uczniów w 18 oddziałach (9 klas I i 9 klas II). Stanowisko zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łowiczu powierzono pani Krystynie Cioch. Pracę podjęło 30 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Październik 2000 r. - ogłoszenie konkursu na najlepszego ucznia i najlepszą klasę w roku szkolnym 2000/ 2001.

 • 8 października 2000 r. - ślubowanie klas pierwszych.

 • 9 października 2000 r. - wybory do Samorządu Szkolnego.

 • 10 października 2000 r. - przyjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną, dotyczącą podjęcia działań zmierzających do nadania szkole imienia.

 • Grudzień 2000 r. - obchody Szkolnych Dni Kultury Języków Obcych.

 • Grudzień 2000 r. - impreza integracyjna zorganizowana przez wolontariat szkolny szkół: Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza i Gimnazjum nr 1 pt. „Bal z Muminkami".

 • Marzec 2001 r. - I Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu.

 • 12 marca 2001 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • Kwiecień 2001 r. - podsumowanie szkolnych konkursów poświęconych H. Sienkiewiczowi.

 • 25 kwietnia 2001 r. - podjęcie wspólnej uchwały Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Szkolnej Rady Rodziców o skierowanie wniosku do Rady Miejskiej Łowicza o nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

 • 24 maja 2001 r. - podjęcie przez Radę Miejską Łowicza uchwały nadającej Gimnazjum nr 1 w Łowiczu imię Henryka Sienkiewicza.

 • Maj 2001 r. - I Mistrzostwa Szkoły lekkoatletyce.

 • 01 czerwca 2001 r. - uczennice: Dorota Mróz z klasy II b i Kamila Gradek z klasy I i, jako jedyne z powiatu łowickiego, wzięły udział w obradach Parlamentu Młodych.

 • 11 czerwca 2001 r. - organizacja Międzyszkolnej Debaty z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

 • 20 czerwca 2001 r. - podsumowanie szkolnych konkursów, które odbyły się w roku szkolnym 2000/ 2001.

 • 22 czerwca 2001 r. - zakończenie roku szkolnego - wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych.

 • 03 września 2001 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2001/ 2002.

 • 12 października 2001 r. - odebranie Nagród Burmistrza przez dyrektora G. Więcka oraz M. Nodzak i J. Pietruchę.

 • 16 października 2001 r. - napisanie pierwszego próbnego egzaminu gimnazjalnego przez uczniów klas trzecich.

 • 21 października 2001 r. - odbyły się drugie indywidualne Mistrzostwa Gimnazjum w Pływaniu.

 • 09 listopada 2001 r. - uroczystość ślubowania klas I.

 • 20 - 22 listopada 2001 r. - odbyły się Szkolne Dni Kultury Języków Obcych.

 • 30 listopada 2001 r. - integracyjna impreza andrzejkowa wolontariuszy Gimnazjum nr 1 i ich podopiecznych z Łowickiego Stowarzyszenia Rodziców i Osób Działających na Rzecz dzieci ze Schorzeniami Układu Nerwowego pt. „Wszystkie dzieci nasze są...”

 • 06 grudnia 2001 r. - międzyszkolny Konkurs pod hasłem" Żyj zdrowo, nie uzależniaj się".

 • 10 grudnia 2001 r. - uroczyste otwarcie siłowni połączone z konkursami tanecznymi.

 • 26 stycznia 2002 r. - I Bal Gimnazjalistów.

 • Maj 2002 r. - zorganizowanie debaty na temat "Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów".

 • 14 i 15 maja 2002 r. - odbyły się pierwsze egzaminy gimnazjalne uczniów klas trzecich.

 • 01 czerwca 2002 r. - udział ucznia klasy III b Pawła Ciesielskiego w obradach VIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako poseł i Piotra Stabryły jako obserwatora.

 • 03 czerwca 2002 r. - uroczystość wręczenia symbolu szkoły - sztandaru.

 • 21 czerwca 2002 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 • 02 września 2002 r. - inauguracja roku szkolnego 2002/ 2003. Stanowisko zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 1 powierzono p. Jolancie Urbanek.

 • 27 września 2002 r. - wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 • 13 listopada 2002 r. - uroczyste ślubowanie klas I.

 • 26 - 27 listopada 2002 r. - Dni Języków Obcych.

 • Grudzień 2002 r. - impreza integracyjna wolontariuszy Gimnazjum nr 1 i  ich podopiecznych z Łowickiego Stowarzyszenia Rodziców i Osób Działających na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Układu Nerwowego pt."Wszyscy jesteśmy równi”

 • 20 grudnia 2002 r. - wspólna wigilia i wystawienie jasełek.

 • 05 stycznia 2003 r. - II Bal Gimnazjalny i Choinka Noworoczna

 • 28 i 29 kwietnia 2003 r. - próbne egzaminy gimnazjalne.

 • 08 i 09 maja 2003 r. - egzaminy gimnazjalne.

 • 10 maja 2003 r. - obchody Dnia Europejskiego „Czas na Europę".

 • 01 czerwca 2003 r. - udział uczennicy klasy I g Sabiny Przyżyckiej w obradach IX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako obserwator.

 • 03 czerwca 2003 r. - Święto Szkoły - Dzień Patrona.

 • 17 - 18 czerwca 2003 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2002/ 2003.

 • 01 września 2003 r. - inauguracja roku szkolnego 2003/ 2004.

 • 16 października 2003 r. - Dzień Papieski w Gimnazjum nr 1.

 • 31 października 2003 r. - otwarcie wystawy „Łowickie nekropolie".

 • 17 listopada 2003 r. - ślubowanie klas I.

 • 22 - 24 listopada 2003 r. - obchody Dni Kultury Języków Obcych - przedstawienie w języku angielskim pt."Kopciuszek”.

 • 28 listopada 2003 r. - udział Wolontariatu Szkolnego w organizacji I Powiatowego Integracyjnego Festiwalu Piosenki w Łowiczu.

 • 19 grudnia 2003 r. - wystawienie jasełek bożonarodzeniowych.

 • 29 stycznia 2004 r. - Choinka Noworoczna.

 • 31 stycznia 2004 r.- III Bal Gimnazjalny.

 • 10 marca 2004 r. - otwarte spotkanie dla rodziców z sędzią Sądu Rodzinnego.

 • 18 marca 2004 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 24 marca 2004 r. - Targi Edukacyjne dla klas III.

 • 25 i 26 marca 2004 r. - egzamin próbny dla klas III.

 • marzec 2004 r. - udział młodzieży w III edycji Łowickiego Turnieju Wiedzy o Samorządzie i zajęcie I miejsca w kategorii drużynowej.

 • marzec 2004 r. - powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” Łowicz z sekcją lekkoatletyki.

 • 01 i 02 kwietnia 2004 r. - realizacja Programu Profilaktycznego dla rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach rekolekcji wielkopostnych.

 • 22 i 23 kwietnia 2004 r. - testy kompetencji z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej dla klas I i II.

 • 30 kwietnia 2004 r. - uroczystość szkolna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i wstąpienia polski do Unii Europejskiej.

 • 05 maja 2004 r. - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna.

 • 06 maja 2004 r. - egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza.

 • 31 maja 2004 r. - konferencja nt. Wolontariatu.

 • 01 czerwca 2004 r. - obchody Dnia Dziecka i Dnia Patrona Szkoły.

 • 01 czerwca 2004 r. - udział ucznia klasy III a Piotra Stabryły w obradach X Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako obserwator.

 • 22 czerwca 2004 r. - obchody Dnia Europy.

 • 23 - 24 czerwca 2004 r. - obchody Dni Sportu w Gimnazjum nr 1.

 • 24 czerwca 2004 r. - spotkanie młodzieży z pilotem rajdowym p. Maciejem Wisławskim.

 • 25 czerwca 2004 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2003/ 2004.

 • 25 czerwca 2004 r. - wizyta delegacji francuskiej w ramach obchodów Dni Łowicza.

 • 01 września 2004 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/ 2005.

 • 01 września 2004 r. - spotkanie młodzieży z kombatantami.

 • 17 września 2004 r. - udział w akcji „Sprzątanie świata".

 • 24 września 2004 r. - udział młodzieży w uroczystej sesji Rady Miejskiej - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łowicza p. Karpińskiemu.

 • 01 września 2004 r. - spotkanie młodzieży z kombatantami.

 • 30 września 2004 r. - wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 • Wrzesień 2004 r. - udział w otwarciu wystawy „Ułani, ułani...".

 • 15 października 2004 r. - uroczysta Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.

 • 20 października 2004 r. - spektakl Profilaktyczny dla rodziców i nauczycieli pt. „Cena strachu".

 • 21 października 2004 r. - Wieczór Papieski pt. „Pokój Wam".

 • Październik 2004 r. - udział w obchodach II Europejskich Dni Dziedzictwa - warsztaty artystyczne.

 • Październik 2004 r. - udział w otwarciu wystawy pt. „Architektura drewniana Księstwa Łowickiego".

 • 12 listopada 2004 r. - uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

 • 17 listopada 2004 r. - ślubowanie klas I.

 • 19 listopada 2004 r. - spotkanie uczniów klasy II a z przedstawicielami Amnesty International.

 • 23 - 25 listopada 2004 r. - obchody Dni Kultury Języków Obcych - przedstawienie w języku angielskim pt. „Śpiąca Królewna".

 • 25 listopada 2004 r. - szkolna Dyskoteka Andrzejkowa.

 • 26 listopada 2004 r. - udział Wolontariatu Szkolnego w organizacji II Powiatowego Integracyjnego Festiwalu Piosenki w Łowiczu.

 • Listopad 2004 r. - udział w otwarciu wystawy malarstwa i grafiki p. Aldony Zając.

 • Grudzień 2004 r. - udział młodzieży w koncercie „Chełmońskiemu - Łowiczanie” oraz prezentacji obrazu Józefa Chełmońskiego „Droga przez las".

 • 22 grudnia 2004 r. - wspólna wigilia szkolna i wystawienie jasełek bożonarodzeniowych przez młodzież.

 • 28 grudnia 2004 r. - współorganizacja i udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Halowej rocznik 91 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.

 • 13 stycznia 2005 r. - dyskoteka szkolna.

 • 21 stycznia 2005 r. - spotkanie noworoczne z seniorami.

 • 31 stycznia 2005 r. - udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej strajkowi młodzieży szkolnej 1905 r. w Łowiczu.

 • 31 stycznia 2005 r. - udział w wieczorze wspomnień o ks. Zbigniewie Skiełczyńskim zorganizowanym przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 • 03 lutego 2005 r. - dyskoteka szkolna.

 • 05 lutego 2005 r. - IV Bal Gimnazjalny.

 • 03 marca 2005 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części humanistycznej.

 • 04 marca 2005 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 08 marca 2005 r. - udział delegacji uczniów w uroczystościach miejskich związanych z obchodami 60 rocznicy akcji Szarych Szeregów uwolnienia więźniów NKWD i UB z łowickiego więzienia. Spotkanie młodzieży z uczestnikiem wydarzeń 08 marca 1945 r. p. J. Miecznikowskim.

 • 09 marca 2005 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 09 marca 2005 r. - udział młodzieży w IV edycji Łowickiego Turnieju Wiedzy o Samorządzie i zajęcie I miejsca w kategorii drużynowej.

 • 22 kwietnia 2005 r. - udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym „Bez mrówki na Sorbonę".

 • 26 kwietnia 2005 r. - egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 27 kwietnia 2005 r. - egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 5 i 06 maja 2005 r. - testy kompetencji dla klas I i II z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i humanistycznnych.

 • 18 maja 2005 r. - wykład dla rodziców ks. Alexiejewicza nt. „Psychomanipulacja religijna".

 • 09 maja 2005 r. - udział młodzieży w wystawie fotograficznej w Galerii Browarna zorganizowanej z okazji 15 - lecia „Nowego Łowiczanina".

 • 01 czerwca 2005 r. - obchody Dnia Dziecka i Dnia Patrona w Gimnazjum nr 1. Udział klasy I b w Powiatowych Obchodach Dnia Dziecka w Skansenie w Maurzycach.

 • 01 czerwca 2005 r. - udział uczennicy klasy II a Katarzyny Peńsko w obradach XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako obserwator.

 • 20 czerwca 2005 r. - udział klasy I b w w spektaklu profilaktycznym „Gdzie jestem?” w ŁOK.

 • 22 - 23 czerwca 2005 r. - Dni Sportu w Gimnazjum nr 1.

 • 24 czerwca 2005 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2004/ 2005.

 • 24 - 26 czerwca 2005 r. - podejmowanie w świetlicy szkolnej delegacji z zaprzyjaźnionych z Łowiczem miast z Niemiec, Francji i Litwy.

 • 01 września 2005 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/ 2006.

 • Otwarcie pracowni komputerowej przez posła na Sejm Ziemi Łowickiej Wojciecha Olejniczaka w ramach projektu „Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP"

 • 01 września 2005 r. - Dzień Weterana, spotkanie Kombatantów z władzami miasta i powiatu oraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 1 w świetlicy szkolnej.

 • 07 września 2005 r. - udział osób nagrodzonych: Zofii Biernackiej i Pauliny Antosik oraz klasy III a  w podsumowaniu konkursu „Czysty człowiek"- w ramach akcji „Żyj bez nałogów", w Koncercie Plenerowym w Amfiteatrze Parku im. J. Piłsudskiego, w Łodzi.

 •   18 października 2005 r. - Dzień Papieski w Gimnazjum nr 1

 • 26 października 2005 r. - I dzień wizyty 15 osobowej delegacji francuskiej z Montoire w Gimnazjum nr 1. Wykład p. Marka Bieleckiego na temat edukacji w Polsce, zwiedzanie szkoły, obiad.

 • 27 października 2005 r. - II dzień wizyty delegacji francuskiej z Montoire w Gimnazjum nr 1. Wizyta mera Montoire Michela Cureau i vice - mera Pierra Roger w gimnazjum, spotkanie z klasą II e i samorządem szkolnym

 • 28 października 2005 r. - III dzień wizyty delegacji francuskiej z Montoire w Gimnazjum nr 1. Wycieczka do Nieborowa mera Montoire Michela Cureau i vice - mera Pierra Roger z klasą II e, obiad.

 • 16 listopada 2005 r. - Ślubowanie  klas pierwszych, dyskoteka dla klas I.

 • 23 - 25 listopada 2005 r. - obchody Dni Kultury Języków Obcych.

 • 25 listopada 2005 r. - udział Wolontariatu Szkolnego w organizacji III Powiatowego Integracyjnego Festiwalu Piosenki w Łowiczu.

 • 06 grudnia 2005 r. - Mikołajki w szkole.

 • 09 grudnia 2005 r. - udział klasy III a w obchodach rocznicy powstania Polskiego Stowarzyszenia Amnesty International.

 • 22 grudnia 2005 r. - wspólna wigilia szkolna i wystawienie jasełek bożonarodzeniowych przez młodzież.

 • 12 stycznia 2006 r. - noworoczna zabawa choinkowa.

 • 14 stycznia 2006 r. - V bal gimnazjalny klas trzecich.

 • 27 stycznia 2006 r. - noworoczne spotkanie z seniorami.

 • 01 lutego 2006 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części humanistycznej.

 • 02 lutego 2006 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 17 lutego 2006 r. - Podsumowanie Roku Sportowego 2005 w Gimnazjum nr 1.

 • 02 marca 2006 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 31 marca 2006 r. - Uroczysty apel z okazji I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.

 • 26 kwietnia 2006 r. - egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 27 kwietnia 2006 r. - egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej

 • 08 i 09 maja 2006 r. - testy kompetencji dla klas I i II z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych.

 • 01 czerwca 2006 r. - Święto Patrona i Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 1.

 • 21 i 22 czerwca 2006 r. - Dni Sportu.

 • 23 czerwca 2006 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2005/ 2006.

 • 01 lipca 2006 r. - podejmowanie delegacji francuskiej w świetlicy szkolnej.

 • 04 września 2006 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2006/ 2007.

 • 15 września 2006 r. - Udział w akcji: „Sprzątanie Świata".

 • 28 września 2006 r. - Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 • 19 października 2006 r. - Dzień Papieski.

 • 27 października 2006 r. - „Solidarni przeciwko agresji". Uczczenie pamięci Ofiary agresji z Gdańska.

 • 10 listopada 2006 r. - Akademia z okazji Święta Niepodległości.

 • 16 listopada 2006 r. - Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 • 23 listopada 2006 r. - Spotkanie uczniów klas I i II z kuratorem sądowym na temat: „Czyny karalne i ich konsekwencje".

 • 30 listopada 2006 r. - Udział grupy Wolontariatu Szkolnego w pracach przy IV Powiatowym Integracyjnym Festiwalu Piosenki.

 • 22 grudnia 2006 r. - Wigilia i Jasełka Szkolne.

 • 05 stycznia 2007 r. - spotkanie Burmistrza Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi.

 • 25 stycznia 2007 r. - noworoczna zabawa choinkowa.

 • 27 stycznia 2007 r. - V Bal Gimnazjalny klas trzecich.

 • 15 lutego 2007 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części humanistycznej.

 • 16 lutego 2007 r. - próbne egzaminy gimnazjalne z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 19 lutego 2007 r. - spotkanie z Kamilem Sobolem - Łowiczaninem roku 2006.

 • 07 marca 2007 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 14 marca 2007 r. - otwarcie wystawy: „Łowicz w okresie okupacji niemieckiej",

 • potkanie młodzieży z prezesem Stowarzyszenia Szarych Szeregów p. Stanisławem Telemanem.

 • 25 kwietnia 2007 r. - egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 26 kwietnia 2007 r. - egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 07 i 08 maja 2007 r. - testy kompetencji dla klas I i II z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych.

 • 01 czerwca 2007 r. - Święto Patrona i Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 1.

 • 20 i 21 czerwca 2007 r. - Dni Sportu.

 • 22 czerwca 2007 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/ 2007.

 • 03 września 2007 r. - uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/ 2008.

 • 15 września 2007 r. - udział w akcji „Sprzątanie Świata".

 • 25 września 2007 r. - wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 • 12 listopada 2007 r. - apel z okazji Święta Niepodległości.

 • 21 listopada 2007 r. - ślubowanie klas pierwszych.

 • 18 grudnia 2007 r. - udział uczniów w uroczystości odsłonięcia pomnika pamięci „Ofiarom niemieckich obozów pracy w Łowiczu".

 • 22 grudnia 2007 r. - wigilia i Jasełka Szkoln

 • 26 stycznia 2008 r. - VI Bal Gimnazjalny uczniów klas trzecich.

 • 26 lutego 2008 r. - próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 27 lutego 2008 r. - próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 06 marca 2008 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 22 kwietnia 2008 r. - egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 23 kwietnia 2008 r. - egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej.

 • 29 kwietnia 2008 r. - otwarcie wystawy: „Pamiętamy 1939 - 45 - losy Łowickich Żydów"

 • 02 czerwca 2008 r. - Święto Patrona i Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 1.

 • 18 i 19 czerwca 2008 r. - Dni Sportu.

 • 20 czerwca 2008 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/ 2007.

 • 01 września 2008 r. - uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/ 2008.

 • 20 września 2008 r. - udział w akcji „Sprzątanie Świata".

 • 06 października 2008 r. - wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 • 07 listopada 2008 r. - apel z okazji Święta Niepodległości.

 • 26 listopada 2008 r. - ślubowanie klas pierwszych.

 • 18 grudnia 2008 r. - wigilia i Jasełka Szkolne.

 • 13 luty 2009 r. - Uroczyte obchody 67 rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

 • 12 marca 2009 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 27 kwietnia 2009 r. - Egzamin z części humanistycznej.

 • 28 kwietnia 2009 r. - Egzamin z części matematyczno- przyrodniczej.

 • 29 kwietnia 2009 r. - Egzamin z języka angielskiego.

 • 10 czerwca 2009 r. - Spektakl profilaktyczny na temat narkomanii.

 • 17- 18 czerwca 2009 r. - Dni Sportu.

 • 19 czerwca 2009 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

 • 1 września 2009 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/20010.

 • 29 września 2009 r. - Wybory do Samorządu Szkolnego 2009/20010.

 • 1 października 2009 r. - Spektakl profilaktyczny pt. „Dwa scenariusze"

 • 15 października 2009 r. - Wieczór Papieski.

 • 8, 9, 10 grudnia 2009 r. - Próbne egzaminy gimnazjalne.

 • 12 grudnia 2009 r. - Jasełka Bożonarodzeniowe.

 • 5 stycznia 2010 r. - Udział w uroczystości Łowiczanin Roku zorganizowanej przez Nowy Łowiczanin.

 • 13, 14, 15, stycznia 2010 r. - Próbne egzaminy gimnazjalne- OPERON.

 • 08 marca 2010 r. - Udział w uroczystości „Uwolnić Cyfrę" .

 • 12 marca 2010 r. - Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1.

 • 27 kwietnia 2010 r. - Egzamin z części humanistycznej.

 • 28 kwietnia 2010 r. - Egzamin z części matematyczno- przyrodniczej.

 • 29 kwietnia 2010 r. - Egzamin z języka angielskiego.

 • 12 maja 2010 r. - Spektakl szkolny "Przekładaniec wojenny".

 • 30 maja 2010 r. - Koncert muzyczny "Inspiracje ludowe w twórczości Chopina".

 • 23- 24 czerwca 2010 r. - Dni Sportu.

 • 25 czerwca 2010 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010.

 • 1 września 2010 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

 • 23 września 2010 r. - Wybory do Samorządu Szkolnego 2010/2011.

 • 27 września 2010 r. -Udział uczniów w Konferencji o Prawach Dziecka.

 • 21 października 2010 r. - Wieczór Papieski.

 • 14, 15, 16 grudnia 2010 r. - Próbne egzaminy gimnazjalne z Operonem.

 • 22 grudnia 2010 r. - Jasełka Bożonarodzeniowe.

 • 13 stycznia 2011 r. - Zabawa noworoczna.

 • 16 lutego 2011 r. - Bal Królowej Zimy.

 • 03 marca 2011 r. -Dzień Otwarty Szkoły.

 • 12 kwietnia 2011 r. - Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

 • 13 kwietnia 2011 r. - Egzamin gimnazjalny z części matematyczno- przyrodniczej.

 • 14 kwietnia 2011 r. - Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego.

 • 05 maja 2011 r. - Uroczystość z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II.

 • 05 maja 2011 r. - Patrycja Bończak, uczennica klasy II a mistrzynią wiedzy o regionie Łódzkim.

 • 01 czerwca 2011 r. - Przedstawienie projektu edukacyjnego przez klasy drugie  -"Henryk Sienkiewicz patron szkoły".

 • 01 czerwca 2011 r. - Gala "najlepsi z najlepszych"- podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 w mieście zorganizowane przez Gimnazjum nr 1.

 • 22 czerwca 2011 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

 • 1 września 2011 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.

 • 23 września 2011 r. - Wybory do Samorządu Szkolnego 2011/2012.

 • 19 października 2011 r. - Wieczór Papieski.

 • 10 listopada 2011 r. - Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

 • 7, 8, 9 grudnia 2011 r. - Badanie diagnostyczne uczniów klas trzecich z OKE.

 • 14, 15, 16 grudnia 2011 r. - Próbne egzaminy gimnazjalne z Operonem.

 • 22 grudnia 2011 r. - Jasełka Bożonarodzeniowe.

 • 26 stycznia 2012 r. - Zabawa choinkowa.

 • 6 marca 2012 r. -Dzień Otwarty Szkoły.

 • 24 kwietnia 2012 r. - Egzamin gimnazjalny z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

 • 25 kwietnia 2012 r. - Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

 • 26 kwietnia 2012 r. - Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego.

 • 28 czerwca 2012 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012.

 • 03 września 2012 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 i ślubowanie klas pierwszych.

 • 15 października 2012 r. -Uroczystość z okazji Święta Edukacji  Narodowej.

 • 17 października 2012 r. - Uroczystość szkolna "Jan Paweł II - papież rodziny".

 • 09 listopada 2012 r. - Uroczystość szkolna z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

 • 06 grudnia 2012 r. - Prezentacja projektu Edukacyjnego.

 • 21 grudnia 2012 r. - Jasełka szkolne.

 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego