Statut - Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Dokumenty szkoły
 

STATUT
GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOWICZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu z siedzibą: Łowicz, al. Sienkiewicza 62, zwane dalej „Gimnazjum”, jest jednostką organizacyjną miasta Łowicza.
§ 2
Gimnazjum jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.
§ 3
Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
§ 4
Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), uchwały nr VII/52/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 18 marca 1999 roku oraz niniejszego Statutu.
§ 5
Do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu zobowiązani są: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum. 

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego