Rekrutacja - Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

Dla przyszłych uczniów

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Dokumenty niezbędne w związku z przyjęciem ucznia do szkoły:

- podanie do Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.gim1lowicz.pl
- aktualne zdjęcie legitymacyjne,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej.
Wzór podania:   
podanie.pdf  

Oferujemy naukę dwóch języków obcych:
angielskiego i niemieckiego z podziałem na stopnie zaawansowania
Posiadamy:
duże pracownie przedmiotowe,
bibliotekę z centrum multimedialnym,
dwie pracownie komputerowe,
gabinet terapii indywidualnej,
stołówkę szkolną,
siłownię,
salę rekreacyjną,
salę gimnastyczną,
„zieloną salę gimnastyczną”,
boisko sportowe.

Zapewniamy:
przyjazną i miłą atmosferę,
pomoc w integracji uczniów,
stałą troskę o bezpieczeństwo monitoring,
cotygodniowe zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów,
duży wybór kół zainteresowań (wolontariatu, taneczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, komputerowe, szachowe i inne),
różnorodne zajęcia sportowe,
zajęcia profilaktyczne, kompensacyjno-korekcyjne, rewalidacyjne prowadzone przez pedagoga

Wierzymy, że każdy uczeń posiada zdolności.
Zadaniem naszego Gimnazjum jest ujawnianie ich i rozwijanie tak, aby każdy młody człowiek mógł osiągnąć w szkole sukces na miarę swoich możliwości.
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Sekretariat Gimnazjum nr 1 w Łowiczu czynny od godziny 8:00 do 16:00

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego