Egzamin gimnazjalny - Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Egzamin gimnazjalny

Dla uczniów

Egzamin gimnazjalny odbędzie się od 19 do 21 kwietnia 2017 r. (środa - piątek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień

Przedmiot(y)

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

19 kwietnia, środa

historia i wiedza o społeczeństwie

9:00

60 minut

przerwa

język polski

11:00

90 minut

20 kwietnia,
czwartek

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00

60 minut

przerwa

matematyka

11:00

90 minut

21 kwietnia, piątek


język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

przerwa

język obcy (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony:

  • o 20 minut w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym

  • o 30 minut w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym oraz

  • o 45 minut w przypadku języka polskiego i matematyki.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

Zestawy zadań wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

  • ok. godz. 13:30 pierwszy zestaw zadań z danego dnia

  • ok. godz. 15:30 drugi zestaw zadań z danego dnia.


Pozostałe informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego 2016/ 2017, m.in. procedury organizowania i przeprowadzaniaegzaminu, dostosowanie warunków egzaminacyjnych, zwolnienie z egzaminu, dostepne są na stronie  www.oke.lodz.pl

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego