Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

REWELACYJNY WYNIK EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

14 grudnia 2014  r.    
    W dniach od 5 do 14 listopada 2014 r. została przeprowadzona w naszym gimnazjum problemowa ewaluacja zewnetrzna w zakresie wymagań:

   - "Procesy edukacjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

   - "Respektowane są normy społeczne"

   - "Promowana jest wartość edukacji"

   Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  •     Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  •     Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
  •     Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  •     Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  •     Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
    A oto wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w naszym gimnazjum:
   "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" - wymaganie spełnione jest na poziomie wysokim -  poziom B.
    Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Realizowane procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb młodzieży i powszechnie stosowane przez nauczycieli. Pedagodzy poprzez różne sposoby pracy rozwijają umiejętność uczenia się u uczniów, stwarzają im możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i lepszego rozumienia świata podczas lekcji i innych zajęć w szkole, stosują nowatorskie rozwiązania, powszechnie motywują młodych ludzi do włączania się w proces uczenia się, a informacja zwrotna o postępach w nauce i ocenianie oraz atmosfera panująca w gimnazjum pomaga im się uczyć. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania, lubią się uczyć na zajęciach lekcyjnych, współdziałają ze sobą w uczeniu się oraz mają wpływ na sposób organizacji i przebieg procesu uczenia się, a także poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
    "Respektowane są normy społeczne" -  wymaganie spełnione jest na poziomie bardzo wysokim -  poziom A.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła podejmuje skuteczne działania w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Prowadzona jest systematyczna współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Uczniowie aktywnie pracują w samorządzie uczniowskim i biorą udział w licznych akcjach charytatywnych. Na wyróżnienie zasługuje współpraca młodzieży z dwoma oddziałami położniczym i pediatrycznym Szpitala w Łowiczu (zbiórka zabawek, prace plastyczne), Klubem Seniora „Radość”, kombatantami oraz stowarzyszeniami (np. Centrum Wolontariatu „Nadzieja”, „Dać szansę”). Rodzice i uczniowie mają wpływ na zasady postępowania obowiązujące w szkole, a społeczność szkolna dba o przestrzeganie tych zasad. Prowadzona jest systematyczna analiza działań wychowawczych i w miarę potrzeb modyfikacja tych działań.
   "Promowana jest wartość edukacji"  wymaganie spełnione jest na poziomie bardzo wysokim -  poziom A.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła kształtuje wśród uczniów pozytywny klimat dla uczenia się i prowadzi różnorodne działania kształtujące u uczniów postawę uczenia się przez całe życie, dając przykłady (współpraca z „Uniwersytetem Trzeciego Wieku", spotkania z ludźmi osiągającymi sukcesy zawodowe, w tym z absolwentami). Wzajemne relacje wśród społeczności szkolnej są życzliwe; nauczyciele pozytywnie odnoszą się do inicjatyw uczniowskich i samych uczniów. Prowadzone są systematyczne działania promujące wartość edukacji w środowisku lokalnym (realizowane projekty edukacyjne, akcje, uroczystości). Na wyróżnienie zasługuje udział szkoły w promocji czytelnictwa („Czytamy Sienkiewicza”), w pieszych i rowerowych rajdach upamiętniających wydarzenia historyczne w najbliższej okolicy. Szkoła upowszechnia nowatorskie metody i formy pracy (np. praca z autorskimi programami zajęć artystycznych i terapeutycznych).
   CAŁY RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĄTRZNEJ  na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000834192147.pdf
   Przeprowadzona ewaluacja była dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Stała się potwierdzeniem ogromnego trudu i serca, które wkładamy w edukację i wychowanie młodych ludzi, ale także wielkiego zaangażowania uczniów w życie szkoły i miasta. To dla nas także powód do ogromnej radości, że młodzież dobrze czuje się w swoim gimnazjum, a rodzice doceniają naszą pracę. Wyniki ewaluacji są również ich wielkim sukcesem.
   Cieszymy się, że możemy tworzyć wielką rodzinę, której działania skupione są wokół jednego celu - wychowania młodego człowieka.

UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI

10 grudnia 2014  r.    
    10 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologiczno-ekologicznej utworzonej w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna ,,Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, pracownicy Urzędu Miasta: naczelnik Małgorzata Nowak i Ewa Rześna-Kukieła, przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum Katarzyna Tadeusiak i Jacek Maciejak.
Pani Dyrektor Jolanta Urbanek, zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i opiekun pracowni Agnieszka Nawrocka przecięli symboliczną wstęgę i dokonali uroczystego otwarcia pracowni.
   Dokładny koszt inwestycji to 27168,80 zł  , kwota dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosiła 24038,80 zł, wsparcie Urzędu Miasta to 3130,00 zł.
Dzięki uzyskanym funduszom dokonano modernizacji pomieszczenia, wyposażono ekopracownię w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny, eksponaty i pomoce dydaktyczne.
   Sprzęt multimedialny stanowią: tablica interaktywna, projektor i zestaw komputerowy. Dodatkowo pracę z mikroskopem na lekcjach biologii wspomoże kamera analogowo-cyfrowa współpracująca z telewizorem, dając powiększony obraz.
W ekopracowni znajduje się wiele nowych pomocy dydaktycznych: mikroskopy, eksponaty, modele, preparaty i plansze, wzbogacające prace na lekcjach.
   W pracowni zaplanowano zajęcia lekcyjne z biologii, chemii, edukacji zdrowotnej oraz pozalekcyjne. Główny cel projektu jaki będzie realizowany na wymienionych  zajęciach to rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, a także propagowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

NA LUDOWO - OSKAROWO

5 grudnia 2014  r.    
    5.12.2014 r. w naszym gimnazjum odbył się finał projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów klas drugich pod tytułem „Na ludowo – Oskarowo”.

   Celem projektu było przybliżenie młodzieży – w ramach obchodów roku Oskara Kolberga – folkloru naszej ojczyzny. Uczniowie przygotowali albumy, mapy, książeczki i pokazy multimedialne prezentujące stroje, obrzędy, tańce i zabytki różnych regionów naszego kraju, a także najpiękniejsze miejsca w Polsce.
   Podsumowanie projektu miało formę biesiady, podczas której nie zabrakło muzyki, śpiewu i tańca, a zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli obejrzeć kilka zabawnych scenek i spróbować specjałów kuchni regionalnej.   

CZY CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ STRAŻAKIEM?

3 grudnia 2014  r.    
    W środę 3.12.2014 r. na godzinie wychowawczej w sali nr 6 byli specjalni goście zaproszeni przez panią Katarzynę Milczarek i dzięki zaangażowaniu naszego byłego absolwenta Adriana Krysiaka. Byli nimi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy opowiadali uczniom z klas III a, III c i III d o pracy w straży oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby można było uczestniczyć w akcjach ratowniczych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich.

III MIEJSCE W POWIATOWEJ GIMNAJADZIE SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

2 grudnia 2014  r.    
    2 grudnia odbyła się Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców. W zawodach tych bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie zajmując trzecie miejsce. W „grupie śmierci” najpierw ulegliśmy dwójce, a w kolejnym bardzo dobrym meczu w naszym wykonaniu rozbiliśmy Gimnazjum z Popowa 6:0. W meczu półfinałowym ulegliśmy późniejszemu zwycięzcy Gimnazjum nr 4 5:9. W pojedynku o III miejsce pokonaliśmy Gimnazjum z Kompiny 4:3.

 Mecze grupowe:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2
   1 (bramka – Damian Górowski)
 Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum z Popowa
  6 (bramki - Oktawian Zimny 2, Damian Górowski, Antoni Łukawski, Krystian Rutkowski, Patryk Pająk)
 Mecz półfinałowy:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 4
  5 (bramki – Krystian Rutkowski 2, Damian Górowski, Oktawian Zimny, Patryk Pająk)
 Mecz o III miejsce:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum z Kompiny
  (bramki - Oktawian Zimny 2, Damian Górowski, Krystian Rutkowski)
 Skład drużyny:
Oktawian Zimny (5 bramek), Krystian Rutkowski (4), Damian Górowski (4), Patryk Pająk (2), Antoni Łukawski (1), Kacper Sosnowski, Krystian Jaros, Grzegorz Czarnota, Rafał Walasiak, Daniel Kwiatkowski. Opiekun drużyny Waldemar Kret.  

SZKOLENIE NA TEMAT CUKRZYCY

26 listopada 2014  r.    
   

     Z inicjatywy Miejsko – Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu  w dniu 26 listopada 2014 r. w świetlicy naszego Gimnazjum odbyło się szkolenie dla klas pierwszych łowickich gimnazjów na temat cukrzycy. Cukrzyca została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI w.
  Doktor Wojciech Pietrzak przybliżył uczniom wiedzę na temat przyczyn i objawów cukrzycy, a także sposobów leczenia. Dr W. Pietrzak poruszył problemy walki z cukrzycą, zdrowym stylem życia, a także znaczeniem aktywności fizycznej.
Wiedzę na temat cukrzycy przekazywała uczniom także Prezes Koła – Bożena Górczyńska i p. Henryka Kubica. Na spotkaniu uczniowie mogli sprawdzić poziom cukru we krwi.

NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE

25 listopada 2014  r.    
   

     Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych". 
   Dzięki temu programowi wzbogacimy nasze zasoby o 69 książek. W ramach tego programu organizowane będą spotkania z autorami współczesnych powieści młodzieżowych oraz dyskusje na temat przeczytanej literatury.

III A NA SPEKTAKLU W ŁOKu

24 listopada 2014  r.    
   

     W miniony piątek tj. 21.11.2014 r. klasa III a wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Milczarek miała zaszczyt uczestniczyć w spektaklu słowno-muzycznym zorganizowanym przez uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej przy Syntexie pt. „Jesienna zaduma”.
Był to naprawdę dobry spektal, na prawdziwie aktorskim poziomie, którego nie powstydziłby się, nawet i teatr Buffo Janusza Józefowicza. Uczniowie naszej szkoły mogli zobaczyć jak ich starsi koledzy prezentują swoje odkryte przez nauczycieli talenty...
Na te półtorej godziny nasza łowicka sala kinowa zamieniła się w prawdziwą salę teatralną.
Po zakończonym przedstawieniu aktorzy otrzymali owacje na stojąco, co mówi samo za siebie. Każdy z opuszczających salę widzów nie ukrywał wzruszenia. To były niezapomniane chwile... 

I MIEJSCE W MIEJSKIEJ GIMNAZJADZIE SZKOLNEJ W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

12 listopada 2014  r.    
   
12 listopada odbyła się Miejska Gimnazjada Szkolna w unihokeju dziewcząt chłopców. W zawodach tych bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie odnosząc zwycięstwo zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.
Dziewczęta:
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum Pijarskie
                      1   :    2
(bramka
Weronika Maciejak)
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
                      2   :  1
(bramki- Weronika Maciejak 2)
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 4
                     1   :   0
(bramka - Weronika Maciejak)
Tabela:
Gimnazjum nr 1    4 pkt.   bramki 4-3
Gimnazjum nr 2      3                       3-3
Gimnazjum Pijar.    3                        4-4
Gimnazjum nr 4      2                       1-2
Chłopcy:
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum Pijarskie
                      1   :    0
(bramka
Kacper Jaros)
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
                      4   :  2
(bramki- Kacper Jaros 3, Damian Górowski)
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 4
                     2   :   0
(bramki
Damian Górowski 2)
Tabela:
Gimnazjum nr 1    6 pkt.   bramki 7-2
Gimnazjum nr 4      3                        2-3
Gimnazjum nr 2      2                        4-6
Gimnazjum Pijar.    1                        2-4

PROCESJA KU CZCI ŚW. WIKTORII

11 listopada 2014  r.    
  Jak co roku 11 listopada 2014 r. wzięliśmy udział w procesji podczas uroczystości Św. Wiktorii, patronki naszego miasta oraz diecezji łowickiej.
 Nasze gimnazjum godnie reprezentował poczet sztandarowy. Tradycyjnie pochód wyruszył o godz. 10.00 z kościoła św. Ducha i wszyscy dotarli na Stary Rynek, gdzie odśpiewano hymn narodowy oraz modlono się w intencji Ojczyzny, miasta i diecezji.

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

10 listopada 2014  r.    
   10 listopada 2014 r. uczniowie klasy III b przedstawili uroczysty apel  z okazji Święta Niepodległości pt. „Patriotyczne śpiewanie”.
  W celebrowaniu święta narodowego udział wzięli: pani dyrektor Jolanta Urbanek oraz nauczyciele i młodzież naszego gimnazjum. Zgromadzeni wysłuchali: polskich pieśni patriotycznych, utworów lirycznych związanych z przeszłością naszego narodu, obejrzeli również pokaz multimedialny o walkach naszych przodków o niepodległość.
Apel przygotowali: p. Renata Balik, p. Elżbieta Kłos oraz p. Witold Klajs.

WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI MIEJSKIEGO DNIA SENIORA

8 listopada 2014  r.    
   8 listopada 2014 r. w kinie Fenix odbyła się utroczystość Miejskiego Dnia Seniora. Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Miejski w Łowiczu oraz Klub Seniora "Radość" przy udziale II LO w Łowiczu i Gimnazjum nr 1. Podczas tej uroczystości zaprezentowano dotychczasową działalność łowickich seniorów, którzy prężnie działają w lokalnym środowisku.
Uczniowie naszej szkoły oraz II LO zadbali o oprawę artystyczną.
 Zespół muzyczno - wokalny Gimnazjum nr 1 w Łowiczu prowadzony pod kierunkiem p. Iwony Rondoś w składzie: gitara Krzysztof Kret, saksofon Jeremi Kowalski, pianino Michalina Pyszkiewicz, skrzypce Natalia Bronner i Nina Kośmider oraz śpiew Milena Szewczyk, Marcelina Kozakiewicz i Julia Demidowicz wykonał 3 piosenki: "Szła dzieweczka", "O Maryjanno", "Upływa szybko życie".
 Przyjaciel naszej szkoły a zarazem Przewodnicząca Klubu Seniora "Radość" bardzo gorąco podziękowała naszym uczniom za uświetnienie uroczystości i obdarowała wszystkich słodyczami i okolicznościowymi prezentami.

KONKURSY, KONKURSY...

7  listopada 2014  r.    

   
 W dn. 7.11.2014 r. w naszej szkole część uczniów wzięła udział w kolejnej 22. edycji Konkursu Matematycznego Archimedes Plus.
Uczniowie pisali w trzech kategoriach:
klasy pierwsze
1 osoba z kl. 1 a
klasy drugie
8 osób z kl. 2 a i 2 b
klasy trzecie
11 osób z kl. 3 a, 3 b i 3 c
  Zadania były różnorodne. Uczniowie twierdzą, że nawet niektóre, podobne rozwiązywali na lekcji, czyli były to zadania według nich „do zrobienia”. Ogólnie opuszczali salę z pozytywnym nastawieniem i nadzieją na dobry wynik. Opiekunami na konkursie były p. Agata Grzywacz i p. Katarzyna Milczarek.
Kolejna edycja tegoż konkursu już na wiosnę. ZAPRASZAMY!!!

HALLOWEEN

30 października 2014  r.    

   

   Uczniowie naszego Gimnazjum mogą wiele powiedzieć o swojej szkole, ale na pewno nie to, że się w niej nudzą. 
30 listopada 2013 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowano szkolne Halloween. W tym dniu większość młodzieży przyszła do szkoły ubrana trochę inaczej niż zwykle. Budynek zapełnił się czarownicami, wampirami, zombie. Był też okropny chirurg a nawet Jeździec bez głowy. Wielu uczniów przyniosło do szkoły przepiękne lampiony zrobione z dyni, którymi udekorowali szkolne korytarze. Wybór najstraszniejszych straszydeł był niezmiernie trudny, jednak po burzliwym głosowaniu udało się wyłonić Miss i Mistera Halloween 2014: Ewę Płatek z kl. III a oraz Krzysztofa Rzetelskiego z kl. II b.

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

29 października 2014  r.    
   29.10.2014 r. w naszym gimnazjum miało miejsce spotkanie uczniów klas drugich z archeologiem, p. Marcinem Wiechno. Odbyło się ono w ramach realizacji przez młodzież projektu edukacyjnego „Na ludowo Oskarowo”. Pan Marcin Wiechno opowiadał zgromadzonym o historii Łowicza i jego okolic od czasów prehistorycznych. Kolejne spotkania planujemy jeszcze w tym roku szkolnym.

DLA DOBRA UCZNIA - SZKOŁA WOBEC  AGRESJI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

28 października 2014  r.    

   28 października 2014 r. o godz. 11.00 w II LO została zorganizowana przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Łowiczu konferencja pt. "Dla dobra ucznia - szkoła wobec agresji i niepełnosprawności".
  W ramach współpracy z PPP nasza szkoła została zaproszona i poproszona o przygotowanie i zarezentowanie na powyższej koferencji tematyki "Szkolna Iinterwencja Profilaktyczna - praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji i przemocy".
  Ten bardzo ważny referat w postaci prezentacji multimedialnej przedstawiła pani pedagog Joanna Haczykowska. Forma ta przybliżyła nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych propozycje działań dla nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocowymi wśród młodzieży.

WIZYTA W MUZEUM

24 października 2014  r.    
 24.10.2014 r. uczniowie klasy 2 A wraz z panią dyrektor i wychowawczynią wzięli udział w promocji reprintu publikacji prof. Haliny Świderskiej Konecznej „Dialekt Księstwa Łowickiego”, która miała miejsce w Muzeum w Łowiczu. W programie uroczystości znalazły się m.in.: prezentacja życia i dorobku naukowego autorki, wystąpienie p. Marka Wojtylaka poświęcone ciekawostkom o życiu i pracy pani profesor oraz wygłoszenie tekstów gwarowych przez panią Joannę Bolimowską. Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali występu zespołu Blichowiacy. Z ogromną radością rozpoznaliśmy wśród artystów naszych absolwentów!
 Zwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie chłopców z nasza panią dyrektor i krótka rozmowa.

ZBIÓRKA KARMY

22 października 2014  r.    
 Od początku roku szkolnego uczniowie naszego gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 zbierali karmę dla zwierząt z łowickiego schroniska. Akcję tę pilotowali Wiktoria Łakomow z kl. 2 A  i Tomek Wiankowski z kl. 3 C. Udało nam się uzbierać kilkadziesiąt kg karmy, którą 22.10.2014 r. przekazaliśmy na ręce pań wolontariuszek współpracujących ze schroniskiem.
 Miejmy nadzieję, że efekty naszej akcji ucieszą czworonogi!

ROZŚPIEWANY I ROZTAŃCZONY DZIEŃ PAPIESKI W GIM 1!

16 października 2014  r.    

   Jak co roku spotkaliśmy się w październiku, by wspominać naszego wielkiego rodaka - Jana Pawła II. Mimo, że to już po raz 14, nie brakuje ciekawych rzeczy, które można o Nim powiedzieć, treści Jego nauczania, które należy  przypomnieć, czy wydarzeń z Jego życia, które należy pamiętać.
Czwartkowe spotkanie w godzinach popołudniowych 16 października 2014 r. było wyjątkowe, pełne wspólnej zabawy, tańca i śpiewania. Bo przecież papież miał ogromne poczucie humoru, do końca swojego życia był radosny, pogodny, emanował ciepłem i młodzieńczym zapałem, dlatego młodzież chętnie się z Nim spotykała.
Był i jest przecież nadal dla nas wielkim autorytetem, kochamy Go wciąż, mimo że już 9 lat minęło od Jego śmierci, od tego wielkiego wydarzenia, jakim było Jego „odejście do domu Ojca”.
Jesteśmy i chcemy pozostać pokoleniem JPII. Chcemy wołać, tak jak młodzież w Łowiczu w czasie VII pielgrzymki papieża do Polski: „Zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym Ojcze Święty! Papież lubił żartować, dlatego mottem naszego spotkania były Jego słowa: „Jestem radosny, wy też bądźcie!”. Spotkanie wzbogaciły anegdoty z jego życia oraz tańce takie jak BELGIJKA czy MENUET. Uczniowie bardzo chętnie uczyli się tańczyć, aby wystąpić na tej uroczystości. Ze znanych pieśni można było usłyszeć „Szła dzieweczka do laseczka” czy „Góralu czy ci nie żal”. Młodzież z Gim1 roztańczona i rozśpiewana długo nie chciała opuścić po uroczystości sali gimnastycznej, na której odbywał się ten „pogodny wieczór”.
Po południu zaś wieczór radości z Janem Pawłem II nasza młodzież zaprezentowała seniorom i wraz z nimi wspólnie śpiewała znane ww. przeboje. Seniorzy byli zachwyceni.
To były niezapomniane chwile, które na pewno pozostaną na długo w naszych wspomnieniach.

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
 Miło nam zaprosić Rodziców uczniów klas trzecich na spotkanie z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pani Izabela Pawluk przeprowadzi pogadankę na temat  „Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu”.
Spotkanie odbędzie się 23 października o godz. 16.00
Liczymy na Państwa obecność, gdyż dobro naszych dzieci jest najważniejsze.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2014  r.    
  W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Jak zwykle obchodzono ją bardzo uroczyście. W części oficjalnej pani dyrektor Jolanta Urbanek nagrodziła wyróżnionych nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrodę Burmistrza Mista Łowicza otrzymała nauczycielka historii p. Renata Balik.
  Uczniowie klasy III b przygotowali humorystyczne scenki, a zespół muzyczny uświetnił uroczystość utworami muzycznymi. Były też podziękowania i życzenia od Samorządu Uczniowskiego. Jego przedstawiceile wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonanymi kartki i papierowe kwiaty.

KLASY PIERWSZE W ROGOWIE

13 października 2014  r.    
  13 października uczniowie klas pierwszych udali się na wycieczkę integracyjną do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie pod opieką Maryli Białas, Agnieszki Nawrockiej i Teresy Mróz. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem arboretum. Pani przewodnik oprowadziła uczniów po ciekawych zakątkach ogrodu i alpinarium.
 Następnym punktem programu była "uczta dla ciała" - kiełaski pieczone na ognisku. Po posiłku i zabawach integracyjnych przyszeł czas na zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna. Zaciekawieni uczniowie oglądali zgromadzone tam eksponaty, podziwiali pnie starych drzew, uczyli się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt.
 Na zakończenie odbyły się zajęcia w terenie polegające na rozpoznawaniu pospolitych polskich gatunków drzew liściastych i iglastych. Uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach wyposażeni w karty pracy i klucze do rozpoznawania roślin. Zwycięską grupę, która rozpoznała, nazwała i opisała największą ilość drzew stanowiły uczennice w składzie: Julia Demidowicz z kl. Ia, Wiktoria Fabijańska z kl. Ic, Aleksandra Kawecka z kl. Ib.
 Ważnym wydarzeniem dla uczniów była misja ratunkowa rannej sikorki.
 Piękna, sloneczna pogoda sprzyjała spacerom po parku i podziwianiu piękna zmieniającej się, ubranej w jesienne kolory  przyrody.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego